VIDEO: Elemente ale doctrinei politice. Curs de liberalism economic la PNL Ialomița


Prezentarea unui concept filosofico-social și politico-economic care se bazează pe liberalismul clasic și pe teoria neoclasică și care urmărește minimizarea influențelor statului asupra evenimentelor economice … aceasta a fost tema unui curs susținut de conf. univ dr. Tănase Stamule din cadrul Academiei de Studii Economice București, curs susținut la sediul PNL Ialomița. Conf. Univ Dr. a discutat despre proprietatea privată asupra mijloacelor de producție, distribuția justă a averilor, un nivel european al forței de muncă, concurență, elemente ale politicii neoliberale.
Inflația are o seamă de consecințe care variază de la o țară la alta și de la o etapă la alta, în funcție de gradul de liberalizare a preturilor și de dezvoltare a sistemului financiar.
Cursul a încercat să traseze principalele direcții spre care România poate ținti pentru dezvoltare. Principalul obiectiv al politicii economice trebuie să fie deplina ocupare a forţei de muncă, în condiţiile efortului de asigurare a stabilităţii financiare şi a preţurilor.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.