VIDEO: Consiliul Județean Ialomița își propune îmbunătățirea performanței instituției


Performanță în administrație publică! Proiectul ”Cadrul Comun de Autoevaluare – Garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” este implementat de Consiliul Județean Ialomița pe o durată de 16 luni. Acest proiect presupune realizarea unei analize-diagnoze a activității Consiliului Județean, pe o abordare de autoevaluare. Funcționarii publici trebuie să răspundă unui chestionar structurat pe mai multe criterii, care acoperă domeniile esențiale ale unei instituții, cum ar fi rolul leadershipului, strategie și planificare, angajații instituției, parteneriate și resurse, procese, rezultate legate de beneficiari, angajați, societate și performanțele-cheie. Planul de acțiuni propus va supus atenției conducerii Consiliului Județean, în vederea aprobării, după care va fi implementat la nivelul instituției.
CAF se înscrie în linia modernizării administrației publice, în scopul creșterii calității serviciilor publice, Consiliul Județean Ialomița fiind instituția publică care a înțeles utilitatea aplicării acestui instrument care îi va îmbunătăți activitatea în viitor. Proiectul este cofinanţat din Fondul Structural European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă și are o valoare de 600 de mii de lei.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.