Servicii Publice Slobozia SRL: Anunț licitație

Servicii Publice Slobozia S.R.L., cu sediul în Slobozia, strada Lujerului, nr. 3, incinta Spaţii Comerciale şi Birouri Cuza-Vodă, anunţă organizarea unei şedinţe publice în vederea închirierii prin:
• licitaţie publică cu strigare, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor nr. 04 din 16-11-2017 având ca obiect căsuţa de lemn nr. 7 (6,00 mp) din incinta Pieţei Agroalimentare Ialomiţa.
Contractele de închiriere pentru bunurile adjudecate se încheie pe o perioadă de minim 1 an, dar nu mai mult decât valabilitatea contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, şi se semnează numai după împlinirea unui termen de 20 de zile de la data la care au fost informaţi ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor şi intră în vigoare la data constituirii garanţiei de bună execuţie, dar nu mai târziu de 5 zile de la data semnării.
Caietele de sarcini se procură de la sediul societăţii, cu condiţia achitării taxei de achiziţionare a acestora, în cuantum de 1% din preţul de pornire al chiriei aferent fiecărui obiect propus pentru închiriere, în lei.
Licitaţia va avea loc în data de 30.09.2020, ora 17:30 la Piaţa Agroalimentară Ialomiţa, în incinta spaţiului comercial nr. 1A, din municipiul Slobozia.
Procurarea documentaţiei de licitaţie se poate face în perioada 10.09.2020 – 29.09.2020 de la sediul Servicii Publice Slobozia S.R.L., situat pe strada Lujerului, nr. 3, incinta Spaţii Comerciale şi Birouri Cuza – Vodă, municipiul Slobozia.
Oferta este valabilă pe toată perioada desfăşurării procedurii de licitaţie publică şi este confidenţială până la deschiderea acesteia de către comisia de evaluare.
Data limită de depunere a ofertelor pentru licitaţia publică este 29.09.2020 ora 16,00 la sediul Servicii Publice Slobozia S.R.L.
Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic de la Servicii Publice Slobozia S.R.L., telefon 0735∕309.947, persoană de contact Costache Gabriela.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.