Ședință de îndată la Consiliul Județean Ialomița

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 12.04.2023, ora 09:30 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;

2. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 11.06.2021 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi depline, cu modificările și completările ulterioare.
Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.