Proiect european depus de Consiliul Județean Ialomița, selectat cu 100 de puncte

Revitalizarea unei ocupații tradiționale din județul Ialomița – pescuitul, rămâne o preocupare importantă pentru Consiliul Județean Ialomița și autoritățile administrației publice locale în a căror rază teritorială se găsesc lacuri și bălți cu potențial piscicol, deoarece ele trebuie să redevină o resursă pentru dezvoltare locală durabilă!
Deschiderea de finanțări europene nerambursabile prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 (POPAM), Măsura I.23 – Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi – Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine, a creat, pentru Județul Ialomița, oportunitatea de a depune, prin Consiliul Județean Ialomița, cererea de finanțare ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”, la Giurgeni.
Sumă totală solicitată prin cererea de finanțare este de 2.273.426,61 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 1.856.736,73 lei, iar partea de cofinanțare de 413.689,88 lei.
Cu adresa nr. 336.889/03.09.2018, Direcția Generală de Pescuit, ca Autoritatea de Management pentru POPAM din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a transmis că ”cererea de finanțare nerambursabilă, depusă de UAT Ialomița, pentru proiectul cu titlul ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”, în cadrul sesiunii din perioada aprilie – iunie 2018, cu CODUL SMIS 124406, a fost selectată în vederea finanțării nerambursabile, având punctajul total de 100 puncte”.
Proiectul propus, prin scop, obiective și acțiuni se circumscrie, atât ca orizont de timp, cât și ca viziune, contextului strategiilor europene și naționale care se adresează, direct sau indirect, sectorului pescăresc și s-a fundamentat pe următoarele elemente:
– îmbunătățirea siguranței pescarilor, prin dezvoltarea unui mediu favorabil pentru cei care practică pescuitul comercial în zona comunei Giurgeni, pe tronsonul de Dunăre km 227-248;
– lipsa unui adăpost pescăresc duce la o creștere semnificativă a distanței parcursă de pescari între locul de pescuit și locul de odihnă, îngreunându-le activitatea, mai ales pe timp de noapte sau intemperii;
– impactul acestor condiții dificile asupra situației financiare a pescarilor afectează familiile și comunitățile din care fac parte și conduce la scăderea accelerată a numărului de pescari comerciali activi;
– implementarea proiectului generează locuri de muncă și va avea drept consecință creșterea gradului de coeziune și de incluziune socială în zonă, în vecinătatea comunei Giurgeni neexistând obiective semnificative generatoare de locuri de muncă;
– investiția reprezintă o oportunitate de sprijinire și revitalizare a pescuitului pe Dunăre, în județul Ialomița, de atragere a generației tinere către sectorul pescuitului, cu efect pe termen lung asupra comunității comunei Giurgeni.

Implementarea proiectului va aduce următoarele facilități pentru pescarii comerciali în vederea îmbunătățirii siguranței acestora: spații de odihnă (20 de locuri), atelier de reparații unelte de pescuit, echipat cu bancuri de lucru si rafturi metalice pentru depozitarea uneltelor si sculelor, spațiu destinat depozitării de echipamente de pescuit, sală de ședințe pentru 18 persoane, sală de mese ( 20 de persoane), cu acces la bucătărie, platformă carosabilă prevăzută cu cinci locuri pentru automobile și peridocuri, iar Județul Ialomița va avea primul adăpost pescăresc destinat celor angajați în activități de pescuit comercial.

PURTĂTOR DE CUVÂNT
ILIE CIOACĂ

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.