Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Orășenesc Amara

I. Proiecte de hotărâri :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impoziteler şi taxeler locale pentru anul 2020.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de zonare în Oraşul Amara.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării prevederilor art. 4 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Amara nr. 10 din 6 iulie 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Sălii de Sport Amara.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.10741 din 10.11.2004 încheiat între Consiliul Local Orăşenesc Amara şi Cabinet Medical Individual doctor Ciupitu Ella.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.10789 din 11.11.2004 încheiat între Consiliul Local Orăşenesc Amara şi Cabinet Medical Individual doctor Măciucă Silvia.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.10763 din 10.11.2004 încheiat între Consiliul Local Orăşenesc Amara şi Cabinet Medical Individual, doctor Pană Adriana.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.10818 din 12.11.2004 încheiat între Consiliul Local Orăşenesc Amara şi Cabinet Medical Individual, doctor Rubinescu Sorin.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 23.000 lei din bugetul local al Oraşului Amara pentru încheierea unui contract de prestări servicii de pază la Şcoala gimnazială “George Vâlsan,, Amara.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 23.000 lei din bugetul local al Oraşului Amara pentru încheierea unui contract de prestări servicii de pază la Grădiniţa cu program prelungit “ Prichindel“ Amara.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Amara.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 113 din 27 septembrie 2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Orășenesc Amara în consiliile de administrație și în comisiile de evaluare și asigurare a calității (CEAC) ale unităților școlare de pe raza Orașului Amara.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 15 din 31.01.2019 privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Orăşenesc Amara nr. 93 din 26 iulie 2018 privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a terenului intravilan din domeniul public al Oraşului Amara în suprafaţă de 12 m.p. pentru montarea unui post de transformare şi apobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă a terenului intravilan în suprafaţă de 12 m.p. către Enel Distributie Dobrogea S.A., precum și pentru acordarea dreptului de uz al terenului în suprafață de 12 m.p., necesar asigurării funcționării postului de transformare situat pe acest teren, în favoarea societății Enel Distribuție Dobrogea S.A.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 5. al art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 128 din 31 octombrie 2018 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 53 din 29 mai 2018 privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia și aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea actualizării prețului pentru canalizare și epurarea apelor uzate.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al S.G.C.L.-Filiala Consiliului Local Amara, precum și a Contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei alocaţii în sumă de 42.897 lei de la bugetul local al orașului Amara pentru Serviciului Public de Salubrizare Amara pentru plata unor facturi şi a salariilor aferente lunii aprilie 2019.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2019.
Inițiator: Primar Măiţă Ion

II. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

INIŢIATOR
PRIMAR,
Ion MĂIŢĂ

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.