Convocarea ședinței Consiliului Local Căzănești

În temeiul art.133,alin.(1), art.134 alin (1) și alin.(5), art.196 alin.(1) lit.b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară membrii Consiliului Local al orașului Căzănești în data de 28 mai 2020, ora 14.00 în sala de ședință din incinta Casei de Cultură Căzănești, șos.București nr. 95.
Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele materiale conform Dispoziției nr.182 din 22.05.2020 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Căzănești :
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din data de 28.05.2020;
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 29.04.2020;
3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 13.05.2020;
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul mixt de investiție „Dispensar medical uman”;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
5. Proiect de hotărâre privind instituirea,determinarea cuantumului ,încasarea și administrarea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici(persoane fizice) de pe raza orașului Căzănești;
Inițiator- Primarul orașului Căzănești
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei orașului Căzănești;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
7. Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al orașului Căzănești în comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție „Înființare trotuare pe străzile Iliescu, Florilor și Școlii Vechi”;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al orașului Căzănești ca utilizator al aplicației informatice Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale – RENNS, cu rol de validare pe procesele de gestionare drumuri și adrese,în vederea operaționalizării sistemului informatic RENNS;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.24 din 26.02.2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Căzănești a terenului neproductiv în suprafață de 92 mp, număr cadastral 21958 și a schimbului de terenuri între orașul Căzănești și Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Ialomița;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2020;
Inițiator –Primarul orașului Căzănești
11. DIVERSE.

Ședința este publică.


PRIMAR
MĂCHIȚĂ ALEXANDRU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.