Investiții derulate de RAJA S.A. prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 în județul Ialomița

La nivelul Companiei RAJA S.A. timpul nu s-a oprit în loc în privința investițiilor cu finanțare europeană. Prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) continuăm implementarea proiectelor de modernizare și dezvoltare a sitemelor de apă și apă uzată, în beneficiul mediului și al populației deservite. Suntem preocupați constant să asigurăm apă potabilă de calitate și servicii centralizate de canalizare durabile, fiabile, performante.
POIM a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în acordul de parteneriat 2014 – 2020 și reprezintă o continuare a Programului Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu). Acesta se adresează cu preponderență dezvoltării localităților rurale și urbane cu o populație de peste 2.000 de locuitori.
În cadrul POIM, RAJA S.A. a atras investiții semnificative cu finanțare europeană, aplicând pentru proiecte majore, în valoare totală de aproximativ 600 milioane euro, pentru sectorul de apă și apă uzată din toate cele 7 județe aflate în aria de operare: Constanța, Ialomița, Călărași, Dâmbovița, Brașov, Ilfov și Bacău. Acestea sunt de departe cele mai ample proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și canalizare promovate vreodată în România, și unele dintre cele mai mari la nivel european:
– Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța
– Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești
– Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța-Ialomița
Aceste proiecte încep să prindă contur pe măsură ce trec de la etapele de proiectare, aprobare și planificare la implementare.

În județul Ialomița sunt prevăzute investiții în valoare totală de 169 milioane lei pentru localitățile Dridu, Fierbinți Târg, Căzănești, Țăndărei și Fetești și fac obiectul următoarelor contracte:
– Rețele de apă Țăndărei, Căzănești, Fierbinți Târg și Dridu. Rețele de canalizare Țăndărei, Căzănești și Fierbinți Târg, aflat în execuție;
– Rețele de apă Țăndărei, Căzănești, Fierbinți Târg și Dridu. Rețele de canalizare Țăndărei, Căzănești și Fierbinți Târg, aflat în procedura de licitație;
– Surse de apă Căzănești, Fetești, Țăndărei. Stații de tratare Căzănești, Dridu, Fierbinți Târg, Fetești, Țăndărei. Reabilitare rezervoare Fetești, Țăndărei, Căzănești. Reabilitare stații de pompare Căzănești, Dridu, Fetești, Țăndărei, contract pentru care urmează a se demara procedura de licitație publică.
Aceste contracte de lucrări au în vedere îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare a apelor uzate în localitățile incluse în proiect, prin creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă și de canalizare, ridicarea gradului de siguranţă și continuitate în funcţionarea sistemului, reducerea pierderilor de apă etc.

OBIECTIVE AFLATE ÎN PROIECT
Dridu
În comuna Dridu, valoarea investițiilor este de 6.757.000 lei. Au fost proiectate și se află în executare lucrări de reabilitare a rețelelor din incinta stației de tratare a apei potabile existente, construirea unei noi stații de tratare și a uneia de pompare a apei, dar și extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 1.259 m.
Fierbinti Târg
Investiţiile din orașul Fierbinți Târg, în valoare de 10.661.000 lei, se concentrează pe reabilitarea rețelelor din incinta stației de tratare a apei potabile existente, construirea unei noi stații de tratare a apei furnizate, extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 1.527 m și a rețelei de canalizare pe lungimea de 1.030 m, precum și implementarea unui sistem de automatizare completă (dispecerat local SCADA) care va monitoriza și controla în timp real rețeaua de distribuție apă potabilă.
Căzănești
La nivelul orașului Căzănești investițiile se ridică la suma de 53.428.000 lei. Acestea cuprind construirea unei noi surse de apă și reabilitarea celor 3 existente, o stație nouă de tratare a apei, reabilitarea rezervorului de înmagazinare a apei și a stației de pompare apă potabilă, reabilitarea rețelelor din incinta stației de tratare a apei existente, extinderea rețelei de distribuție a apei potabile cu 773 m, dar și a rețelei de canalizare cu 21.370 m. Sistemul de colectare și tratare a apelor uzate este prevăzută cu 5 noi stații de pompare ape uzate, o nouă conductă de refulare pe o lungime de 1.494 m și o stație de epurare. Totodată, și aici se vor implementa două sisteme de automatizare completă (dispecerate locale SCADA) atât pentru monitorizarea rețelei de distribuție a apei potabile cât și a celei de apă uzată.
Țăndărei
În orașul Țăndărei RAJA S.A. are prevăzute investiții în valoare de 29.886.000 lei. Pentru rețeaua de apă potabilă acestea constau în: 5 noi surse de apă, construirea unei reţele de aducţiune şi distribuţie pe o lungime de 2.507 m, o nouă stație de tratare a apei și modernizarea celei existente împreună cu instalația de distribuție din incintă, reabilitarea celor două rezervoare de înmagazinare, extinderea rețelei de distribuție pe o lungime de 1.060 m și reabilitarea celei existente pe lungimea a 2.711 m, și nu în ultimul rând un dispecerat local SCADA.
Lucrările de modernizare și extindere a rețelei de canalizare prevăd o nouă instalație de colecate a apelor uzate pe o lungime de 8.547m, 1.365 m de conductă de refulare, 7 noi stații de pompare și un dispecerat local SCADA.
Fetești
68.270.000 lei este valoarea investițiilor proiectate pentru orașul Fetești care constau în: extinderea frontului de captare cu 7 surse noi de apă și 2.995 m de reţea de aducţiune modernizată, extinderea rețelei de distribuție a apei potabile cu 2.333 m și reabilitarea celei existente pe o lungime de 18.875 m, reabilitarea stației de tratare a apei, dar și construirea unei stații noi, modernizarea a două rezervoare de înmagazinare apă potabilă, reabilitarea a două stații de pompare și a rețelei din incintă și implementarea unui dispecerat local SCADA pentru monitorizarea rețelei de distribuție apă potabilă. Pentru apa uzată investițiile prevăd o nouă rețea de canalizare pe o lungime de 20.305 m, 3.041 m conductă de refulare nouă, 5 stații de pompare ape uzate și un dispecerat local SCADA pentru monitorizarea și controlul apei uzate.
Compania RAJA S.A. este conștientă de rolul pe care infrastructura de apă și apă uzată îl joacă în îmbunătăţirea standardului de viaţă al cetățenilor, dar și pentru dezvoltarea durabilă, prin utilizarea sustenabilă a apei, conservarea ecosistemelor și tratarea corespunzătoare a apelor uzate. Este conștientă de creșterea continuă a populației, a urbanizării și a industriei, care conduc la necesitatea implementării a noi programe de dezvoltare pentru sectorul de apă și apă uzată. Toate acestea sunt argumente solide pe care compania noastră le are în vedere în proiectarea tuturor programelor de investiții.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.