Cooperativele agricole consolidate, șansă pentru agricultura românească

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V., în parteneriat cu Euralis Semințe, a organizat Ziua Cooperativelor de Cultura Mare, Ediția a V-a – 2020, în zilele de 28 – 30 ianuarie 2020, la Hotel PHOENICIA, București.
Prin acest eveniment am dorit facilitarea unui dialog real şi constructiv între cooperativele agricole de cultură mare, funcţionale şi autorităţile responsabile pentru a evidenția necesitatea consolidării cooperativelor agricole din România.
Această ediție s-a bucurat de prezența a peste 75 de participanți, dintre care: reprezentanții a 27 de cooperative agricole din sectorul vegetal – cultură mare din România, membri și candidați în vederea aderării la UNCSV, dl. Deputat Alexandru STĂNESCU, Președinte al Comisiei de Agricultură – CAMERA DEPUTAȚILOR, dl. Secretar de Stat Sorin MAREȘ – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezentanți ai asociațiilor de profil agricol și din presa de specialitate.
De asemenea dl. Pekka PESONEN – Secretar General – Confederația Europeană a Cooperativelor Agricole din U.E. (COGECA) a transmis un mesaj video.
În cadrul evenimentului au fost prezentate evoluția, activitățile, realizările și obiectivele UNCSV, condițiile minimale pe care o cooperativă de cultură mare trebuie să le respecte pentru a fi autonomă, independentă și profitabilă pe termen lung, cu un buget de venituri și cheltuielile ipotetice.
Au fost prezentate 4 modele de cooperative de succes prin care se arată că în UNCSV este unitate și diversitate, cooperative din zone agricole diferite,  de dimensiuni mici,  medii,  mari, cu înființare în perioade diferite.
Urmare a discuțiilor interne în cadrul UNCSV, pentru asigurarea premizelor unor cooperative autonome și profitabile pe termen lung a reieșit necesitatea implementării următoarelor soluții:
§ educarea, informarea și perfecționarea continuă a Președintelui, membrilor consiliului de administrație, a angajaților și a membrilor cooperatori;
§ prioritizarea cercetării, inovării și analizelor de piață în cooperativele românești;
§ creșterea capacității de adaptare a cooperativelor românești la exigențele pieței internaționale și sincronizarea viziunii de dezvoltare a cooperativelor autohtone cu know how-ul cooperativelor occidentale;
§ optimizarea managementului strategic al cooperativelor pe termen lung;
§ reinvestirea profitului și distribuirea de dividende conform participării  fiecărui membru în cifra de afaceri a cooperativei;
§ crearea de instrumente de creditare și garantare specifice cooperativelor;
§ finanțarea cooperativelor agricole cu experiență, ținând cont de vechime, rulaj, numărul de membri, necondiționat de suprafața exploatată de fiecare membru pentru a dezvolta și consolida infrastructura de depozitare, condiționare, procesare, valorificare la nivelul cooperativei care sa asigure valoare adăugată producției primare a membrilor;
Facem tot ce ține de noi să profesionalizăm cooperativele agricole din România și să le creăm premizele dezvoltării durabile în timp, profitând de experiența și greșelile care s-au făcut atât la noi, dar mai ales în vest, pentru a recupera din decalajul existent cât mai repede cu putință.

ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR,
Echipa U.N.C.S.V.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.