Convocarea ședinței Consiliului Local Căzănești

În temeiul art.133, alin.(1), art.134 alin (1) și alin.(5), art.196 alin.(1) lit. b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară membrii Consiliului Local al orașului Căzănești în data de 28 august 2020, ora 10.00 în sala de ședință din incinta Casei de Cultură Căzănești, șos. București nr.95.
Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele materiale conform Dispoziției nr. 270 din 22.05.2020 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Căzănești :
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din data de 28.08.2020;
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 31.07.2020;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Căzănești,pe anul 2020;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice în orașul Căzănești;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor pentru perioada august 2020-iulie 2021 cu privire la activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Căzănești;
Inițiator- Primarul orașului Căzănești
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune pentru activitățile de măturat, stropit, spălat și întreținere a căilor publice în orașul Căzănești din cadrul Serviciului de Salubrizare;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
7. DIVERSE.
Ședința este publică.

PRIMAR,

MĂCHIȚĂ ALEXANDRU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.