Convocarea CJ Ialomița în ședință ordinară

sedinta CJ ialCONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 27.05.2016, ora 11,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 21.04.2016;

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:
a) privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Urloiu Zenica;
b) privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
c) privind rectificarea și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 36 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;
d) privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 37 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Muzeului Județean Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;
e) privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;
f) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016;
g) privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din „Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi pentru ozon O3 în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani”;
h) privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 79 din 14.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019’’, cu modificările şi completările ulterioare;
i) privind aprobarea eliberării licenţelor de trasee operatorului de transport rutier S.C. MIHADI S.R.L., în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseele Ion Roată – Urziceni, Coşereni (str. Calea Bucureşti nr. 2 si nr 120)– Urziceni(Parc Teohari, Catedrală –str. Teilor nr. 5) şi Coşereni(str. Unirii nr. 29 şi 80) – Urziceni(Parc Teohari, Catedrală –str. Panduri nr 57);
j) privind aprobarea închirierii unor terenuri agricole neproductive din domeniul privat al judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Gura Ialomiței și Giurgeni;
k) privind revocarea dreptului de administrare al Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia asupra unor spaţii proprietatea publică a judeţului Ialomiţa şi darea acestora în administrarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa;
l) privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 121 din 17.12.2015 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița și al instituțiilor publice de interes județean aflate sub autoritatea sa, cu modificările ulterioare;
m) privind modificarea şi completarea anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 29.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
n) privind aprobarea ”Monografiei economico – militare a judeţului Ialomiţa”.

III. Diverse

Şedinţa este publică.

VICEPREŞEDINTE,

Ştefan MUŞOIU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.