Consiliul Local Căzănești se convoacă în ședință ordinară

În temeiul art.133, alin.(1), art.134 alin (1) și alin.(5), art.196 alin.(1) lit. b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară membrii Consiliului Local al orașului Căzănești în data de 18 decembrie 2020, ora 14.00 .
Ședința își va desfășura lucrările online.
Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele materiale conform Dispoziției nr.406 din 11.12.2020 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Căzănești:
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din data de 18.12.2020;
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 24.11.2020;
3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 27.11.2020;
4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 04.12.2020;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Căzănești, pe anul 2020;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
6. Proiect de hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.42/28.05.2020 privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza orașului Căzănești;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al orașului Căzănești pe trimestrul IV al anului 2020;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
8. DIVERSE
Ședința este publică.

PRIMAR
STELIAN TRAIAN

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.