Consiliul Județean Ialomița se convoacă în ședință extraordinară

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 13.10.2023, ora 11,00, având pe ordinea de zi discutarea şi adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru numirea a trei administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
3. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Comunei Albești pentru trecerea unui bun imobil, teren în suprafață totală de 37.872 mp, aflat în domeniul public al acesteia, în domeniul public al Județului Ialomița;
4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 201 din 29.08.2023 privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2022-2023”;
5. proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Serviciul Județean de Ambulanță Ialomița în vederea realizării obiectivului de investiții „Sediu administrativ pentru Serviciul Județean de Ambulanță Ialomița”;
6. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra unui teren proprietate privată a Județului Ialomița în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009;
7. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, faza execuție lucrări, şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița”, cod SMIS 140247;
8. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 116/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
9. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.94/21.04.2023 privind aprobarea realizării de către Unitatea administrativ teritorială Județul Ialomița a proiectului de interes județean „Transformarea bibliotecilor din județul Ialomița în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, cu modificările ulterioare.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.