Anunț public – Servicii Publice Slobozia S.R.L.

În atenţia concesionarilor de locuri de veci,

În conformitate cu prevederile art. 98 din cuprinsul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin H.C.L. nr. 73/24.02.2022, dreptul de folosință asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„c) părăsirea sau menţinerea în stare de neîngrijire, pe o perioadă mai mare de 2 ani, a locului de veci și a lucrărilor funerare […]”
„d) neplata tarifului de întreținere anuală a cimitirului, timp de 2 ani consecutivi, în condițiile prevăzute de contract, după notificarea prealabilă a titularului locului de veci;”
Pe cale de consecinţă, solicităm persoanelor care se identifică cu una sau mai multe din cazurile menţionate mai sus, să se prezinte la sediul Servicii Publice Slobozia S.R.L., din str. Lujerului, nr. 3, incinta Spații Comerciale și Birouri Cuza-Vodă sau la sediul administratorului din Cimitirul Uman Bora, în cel mai scurt timp, în vederea clarificării situaţiei.

Relații la telefon 0735.309.947 sau la adresa de e-mail spaa@municipiulslobozia.ro.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.