Anunț: Convocarea ședinței CL Căzănești – ianuarie 2018

Consiliul Local al orașului Căzănești se convoacă în ședință ordinară, în data de 31 ianuarie 2018, ora 14.00.
Ședința își va desfășura lucrările în sala de ședință din incinta S.P.C.L.E.P. Căzănești, Aleea Parcului, nr.3, având următoarea ordine de zi:
1.Proiect de Hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din orașului Căzănești, pentru anul școlar 2018-2019;
2.Proiect de Hotărâre pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor din Liceul Tehnologic Căzănești în cadrul programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat;
3. Proiect de Hotărâre privind indexarea cu indicele de inflație al anului 2017 a prețurilor contractelor de superficie, a redevențelor respectiv a chiriilor pentru terenuri și spații aflate în proprietatea orașului Căzănești;
4. Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Căzănești a Drumului Stradal DS 467 (str.Iliescu);
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiuni și Lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2018 de către beneficiarii Legii nr.4216/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali, pentru anul 2018;
7. Proiect de Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de furnizare, servicii și lucrări din anul 2018;
8.Proiect de Hotărâre privind transformarea unui post vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Căzănești;
9.Proiect de Hotărâre privind aprobarea aderării comunei Mihai Viteazu, județul Constanța la Asociația E Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța ;

10.DIVERSE
Ședința este publică.

PRIMAR
MĂCHIȚĂ ALEXANDRU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.