ADI ECOO 2009 – noul operator de salubritate al Municipiului Slobozia

COMUNICAT DE PRESĂ

Avem plăcerea de a vă anunța că începând cu data de 15 octombrie Societatea ADI ECOO 2009 este noul operator de salubritate al orașului. Principalul obiectiv al companiei este acela de a gestiona preluarea deșeurilor menajere pentru asigurarea protecției mediului și a confortului locuitorilor.
Venim către dumneavoastră cu următoarele informații:

• În urma încetării contractului cu POLARIS M HOLDING SRL, Consiliul Local Slobozia a atribuit serviciul de colectare și transport al deșeurilor municipale către ADI ECOO 2009 S.R.L., conform art. 3 din Hotărârea nr. 177/26.05.2022.

• Măturatul stradal și pietonal, precum și colectarea deșeurilor stradale reprezintă un serviciu atribuit Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia (D.A.D.P.), prin art. 2 din Hotărârea nr. 177/26.05.2022 a Consiliului Local al Municipiului Slobozia.

• Cele două activități sunt complementare, dar nu se suprapun. Fiecare dintre entități își execută atribuțiile aferente serviciului care i-a fost încredințat.

• Obiectivul principal al societății ADI ECOO 2009 S.R.L. este creșterea calității serviciilor de colectare și transport separat al deșeurilor de la platformele amenajate existente la blocuri și ale celor din pubelele locuințelor individuale.

• In vederea unei corecte informări, atașăm mai jos temeiul legal în baza căruia ne desfășurăm activitatea sus-menționată.

Art.3 – (1) Se aprobă modalitatea de atribuire prin gestiune directă către Asociația de Dezvoltare Intracomunitară ,,ECOO 2009’’, pentru următoarele activități de salubrizare:

a) colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice, baterii și acumulatori;
b) colectare și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora – încheierea unui contract de gestiune directă cu Asociația de Dezvoltare Intracomunitară ,,ECOO 2009’’.
(2) Gestiunea directă a activităților de salubrizare menționate la alin. (1) se va realiza prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intracomunitară ,,ECOO 2009’’, în baza încheierii unui contract de gestiune directă.

Art. 2 – (1) Se aprobă modalitatea de atribuire prin gestiune directă către Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia pentru următoarele activități de salubrizare:
a) măturatul manual al carosabilului, trotuarelor, spațiilor de transport în comun, al locurilor de parcare, aleilor pietonale, etc., măturatul mecanizat al căilor de circulație, întreținerea curățeniei pe suprafețele anexe căilor de circulație, stropitul carosabilului, spălatul carosabilului și a trotuarelor, curățatul manual al rigolelor, colectarea deșeurilor stradale.
b) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.
(2) Gestiunea directă a activităților de salubrizare menționate la alin. (1) se va realiza prin intermediul Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia, în baza hotărârii de dare în administrare.

Vă asigurăm că depunem toate eforturile în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite și ne bazăm pe implicarea și suportul fiecăruia dintre dumneavoastră.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.