VIDEO: Interviu – Raportul de activitate al Primarului Mun. Slobozia