Academia de Studii Economice din București organizează Consorțiul Universitaria, la Tulcea